Hoe zeg je 10 over half 11 in het Engels? (2024)

tien over half {bijwoord}

twenty to {bw.}

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op nl.bab.la

Hoe zeg je 20 30 in het Engels?

Onze keuken sluit rond 20:30 uur. Our kitchen closes around 20:30.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Hoe zeg je kloktijden in het Engels?

Bijvoorbeeld: '20 past 9 o'clock'. Na het halve uur noem je het 'to', bijvoorbeeld 15.40 wordt '20 to three o'clock'. Als het over de klok gaat is er nog een ander opvallend verschil tussen Engels en Nederlands. Als het half 8 is, wordt dat 'Half past 7' genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoe zeg je 9 30 in het Engels?

09:30 = it's half past nine. 13:30 = it's half past one. 18:30 = it's half past six.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op babel.nl

Hoe zeg je 10 over half 3 in het Engels?

tien over half {bijwoord}

twenty to {bw.}

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op nl.bab.la

Vader laat 13-jarige zoon roken en drinken - DAT IS TOCH NIET NORMAAL? #01

37 gerelateerde vragen gevonden

Hoe laat is 10.30 PM?

Bij 10.00 p.m. is 10 uur in de avond. Bij de 24-uurs tijdsaanduiding is dit 22:00.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op am-pm.nl

Wat is half 10?

09:30 → Het is half tien. 18:30 → Het is half zeven 's avonds.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op zichtbaarnederlands.nl

Hoe zeg je 1 60 in het Engels?

1 meter 60, rood haar. Five foot three, red hair.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Hoe zeg je 8 30 in het Engels?

It leaves at 8:30 am. Ingaand vanaf 8:30 uur. Starting at 8:30 am.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Hoe laat is Half Past 8?

van Liesel, het tempo van de vergadering zakt behoorlijk in. Half past eight. Half negen.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op linguee.nl

Hoe laat is half 12 digitaal?

Je ziet dat 17:00 uur in digitale tijd gelijk is aan 5 uur 's middags. 17:30 uur betekent dat het een half uur later is dan 5 uur 's middags. Je kunt jezelf nu afvragen: "Welk uur wordt het na 17:00 uur (5 uur)?" Na 17:00 uur (5 uur) wordt het 18:00 uur (6 uur 's avonds). 17:30 is half 6 's middags.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoe zeg je in het Engels half 7?

Het is half zeven in de ochtend. It's half past six in the morning. Ik ben rond half zeven klaar. I should be wrapped out of there by six thirty.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Hoe laat is 8 30 PM?

You're on the news at 8:30 p.m. Je verschijnt vanavond om 20.30 uur op tv.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Hoe zeg je 1 65 in het Engels?

De zoon is 1 meter 65. The boy was five feet seven inches tall.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Hoe laat is 4 45 PM?

Vertaling van "4:45 p.m" in Nederlands. But yesterday I closed around 4:45 p.m. Maar gisteren heb ik afgesloten rond kwart voor vijf.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Wat is 1 meter 70 in het Engels?

Ik zou zeggen 1 meter 70. I should say about 5 foot 7. Er is ingebroken door een brunette van ongeveer 1 meter 70. Had a break-in on the fifth're looking for a female, about 5'7 , brunette.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Wat is 1 67 in het Engels?

1,67 meter. Five foot, six inches.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Wat is 10 voor half 9?

Het is 20 minuten over 6. Dit is gelijk aan "tien voor half". Antwoord: Het is 9 minuten over half 12 's avonds.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoe schrijf je een half uur in cijfers?

Deze cijfers worden ook weergegeven met sprongen van 5: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30. Een half uur = de helft van een uur. Een half uur = 30 minuten. Een half uur = 2 kwartieren.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Is het 10 over half of 20 voor?

Volgens de Taalunie is beide correct.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op reddit.com

Hoe zeg je 10.30 in het Engels?

Zondagochtend ben je precies om 10.30 uur thuis. Sunday morning I want you home, 10:30 sharp. Grant, het is bijna 10.30 uur. Grant, it's nearly 10.30.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Wat is 11 59 PM?

Dus 12:01 am op 13 april, of, indien het 24 uur later moet zijn, 11:59 pm op 13 april. Je kan natuurlijk ook de 24-uursnotatie gebruiken. 0:00 is hierbij middernacht aan het begin van de dag en 24:00 is middernacht aan het eind van de dag.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op het-vertaalbureau.com

Wat is 10 30 AM?

Check out: before 10:30 am. Uitchechen: Voor 10:30 uur.

Verzoek tot verwijderen van bron | Bekijk volledig antwoord op context.reverso.net

Populaire vragen

 • Waar zijn mensen met autisme goed in?+ 35 gerelateerde vragen
 • Hoe krijgen egels baby?+ 32 gerelateerde vragen
 • Welk dier heeft de schoonste tong?+ 19 gerelateerde vragen
 • Is links rijden eng?+ 25 gerelateerde vragen
 • Wie is crimineel Gordon F?+ 17 gerelateerde vragen
 • Wat is WPA2 wachtwoord Ziggo?+ 21 gerelateerde vragen
 • Waar komt Rhesus negatief vandaan?+ 33 gerelateerde vragen
 • Kun je zonder Google account?+ 28 gerelateerde vragen
 • Hoeveel edelstenen mag je tegelijk dragen?+ 23 gerelateerde vragen
 • Hoeveel geld geef je op een bruiloft zoon?+ 27 gerelateerde vragen

Vorige artikel
Hoe weet ik of mijn enkel verzwikt is?

Volgende artikel

Welke box zit spaargeld?

Heb je ideeën of verbeteringen voor webwoordenboek.nl? Laat het ons weten via e-mail.

Oefeningen
 • Kenniscentrum
 • Wist je dat?
 • Lidwoord oefeningen
 • Lingo 5 letter woordspel
 • Privacyverklaring
 • Disclaimer
 • Over ons

© 2024 Webwoordenboek.nl

Hoe zeg je 10 over half 11 in het Engels? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 6147

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.